Paketpris

Under vissa förutsättningar, normalt innan första behandling, kan vi erbjuda paketpris.

Priset är beroende av kvinnans ålder. Paketpriset ska godkännas av läkare på kliniken och innebär köp av tre behandlingar med återförande av embryo/n till priset av två behandlingar. Paketet avslutas utan återbetalning när det föds ett barn. För vidare information vänligen kontakta vår klinik.